Seriously Cacamerba

Cacamerba Dari Segi Produk, Serius Dalam Perlaksanaan Tujuan dan Perniagaan untuk Manfaat Bersama

Sejagat Niaga adalah sebuah perniagaan yang menjalankan 'outsource' untuk sebuah koperasi dan beberapa syarikat lain bagi memasarkan beberapa produk pelaburan, skim pinjaman, minuman dan makanan kesihatan, perkhidmatan dan juga produk-produk lain kepada umum dan juga perniagaan-perniagaan kecil lain yang berminat.

Oleh kerana produk yang ingin kami pasarkan adalah daripada kategori-kategori yang sangat pelbagai maka tema laman web sementara ini adalah 'seriously cacamerba'.

Tujuan utama laman web ini adalah untuk memperkenalkan produk kami umumnya untuk penduduk di Semenanjung Malaysia dan khususnya untuk penduduk di Lembah Klang.

Jadi, laman web ini bukanlah suatu perniagaan online kerana perlaksanaannya adalah secara konvensional dan akan melibatkan kita semua berhubung dan berinteraksi antara satu sama lain. Konvensional di sini juga bermaksud perniagaan ini bukanlah perniagaan MLM.

Jelajahilah galeri kami, semoga ada produk yang akan menarik minat dan memberi manfaat kepada tuan dan puan. 

 

Salam Sejahtera

   

Click to add text, images, and other content